15. Tor-túra: AggTELE(k)
1. helyezett

Csapatunk a TELE-Tor-túrán: • Öcsi
 • Bogi

 • Alaposan megöregedtünk erre a Tor-túrára! Elkelt már a bot, a járókeret. Bár elég nehéz volt végigmenni mindezekkel a sáros terepen. A kerekes bevásárlószatyor pedig kifejezetten nem szerette a hegymászást. De mindenesetre nagy sikerünk volt, ahogy egy-egy álomásra nagy nyögések közepette bevánszorogtunk, bekapkodtuk gyógyszereinket és megmutogattuk kisunokáink fényképét. És nem hiába a sok évtizedes felhalmozódott tapasztalat és tudás. Megmutattuk a sok tejfelesszájúnak!
  MEGNYERTÜK!
  Csak a megnyert sültmalac széttépése ment nehezen műfogsorral...

  Mit mond, kedvesem?

  Indulónk:
 • Sose hal(l)unk meg!

  Fényképek:

 • Unokáink fényképei (az újságunkban)
 • Képek rozoga csapatunkról a Tor-túrán.

  Újságunk:

 • Az élet TELE (lásd lejjebb!)

 • Előfeladatok:
 • Kém-hangfelvétel a TV-maci zülléseiről (mp3)
 • Javaslat a labdarúgás szabályainak megreformálására
 • A Nagy Ewing sejtés kvantumlogikai bizonyítása
 • Már az ókori görögök is... (fényképek!)

  Beszámoló:

 • Dóri beszámolója a Tor-túráról

 • Az élet TELE tartalomjegyzéke

 • Azok a régi szép idők... (Történeti áttekintés)
 • Sose hal(l)unk meg! (induló)
 • (déd-, ük-) Unokáinkat is látni fogjátok (fényképek)
 • Javaslat a labdarúgás szabályainak megreformálására (kivonat)
 • Odüsszeusz és a lefedettség (eposz)
 • A Nagy Ewing sejtés kvantumlogikai bizonyítása
 • Az Északi Déli-sark felfedezése
 • Körözés (Tévémaci ellen)  Megjelenik száz évenként
  III. évezred. 1. szám

  Azok a régi szép idők...

  Bizony, barátim és barátnéim, mindnyájan tapasztalhatjuk, milyen pánikot kelt a mai hátulgombolós fiatalságban egy – az ideihez hasonló – apró árhullám. Ilyenkor óhatatlanul eszünkbe jutnak megismerkedésünk körülményei. Akkor történt ez, amikor – mint ifjúkorunk nagy költője, Petrovics Sándor is megírta – a Duna „mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a pesti utcákon át”. (Szerintem a Dráváról írta – a szerk. megjegyzése). Bizony kisded csapatunk akkor találkozott először, és megmutattuk magunknak (no meg másoknak), ki a legény és a leány a gáton (akkor még ránézésre és tapintásra is meg tudtuk állapítani a különbséget). Miután megtanítottuk Wesselényi Mikát árvízi hajózni, az Isonzó partján kaptunk légnyomást (egy kidurranó hajótól). Habzsoltuk az élet tortáját, ott voltunk Ferenc József koronázásán, a Nemzeti Színház összes alapkőletételénél, az Északi és a Déli, sőt a Nyugati és a Keleti sark meghódításánál, a TELEgráf, a TELEfonhírmondó, a rádió és a TELEvízió megindulásánál, TELEobjektívval néztük a MIR űrállomás felbocsátását, (tíz éve) szabad szemmel lezuhanását (nemdebár vastag üveges és vastag keretes szemüveggel, he? – a szerk.), megértünk agg tavaszokat, nyarakat, őszöket, és persze AggTELEket is – és most is itt vagyunk, nyugdíjunk romjain, megtörve bár, de fogyva nem, malacra és kalandokra éhesen, megfelelő mennyiségű szódabikarbónával felszerelkezve.

  Mentés a Dunán

  Az Isonzónál

  Sose hal(l)unk meg!

  Gedeon bácsi a nők bálványa...
  ...volt régen, még új korába’
  De mára már elvesztette a haját
  Gedeon bácsi a kisnyugdíjas,
  Playboyt ő már rég nem olvas
  (Már) a Viagra sem emeli a ... kedvét

  Sohase mondd, hogy rosszabb már nem lehet
  Ágyadba vizelsz, s a fogsorod nem leled
  Mozogni nem tudsz, s nyálzik szád
  És úgy érzed már, hogy nincs tovább
  Malac, legyen fenn a János-hegyen,
  Tor-túrán ezen okkal:
  Pár bölcs egyén túl az élet delén
  (Most) megküzd a szívatókkal

  AggTELEk
  És pépes ételek
  –Nehezen értelek (He?)–
  (De) ez a kívánságom

  Malac, nekem nehogy rágós legyen,
  Mert én azt ki nem állom!

  (déd-, ük-) Unokáinkat is látni fogjátok

  (Ugye, hogy hasonlítanak ránk)


  Javaslat a labdarúgás szabályainak megreformálására

  (kivonat)

  Arra a következtetésre jutottunk, hogy a focival kapcsolatos összes gond egyetlen közös forrásból, a játék szabályaiba bekódolt alapvető körülményből ered. Ez a körülmény pedig a következő: a labda gömbölyű! Ennek következtében általában nem ott tartózkodik, ahol a magyar nemzeti érdekek következetes képviselete esetén tartózkodnia kellene (azaz a magyar csapat játékosainál, illetve az ellenfél kapujában), hanem saját kénye-kedve, az ellenfél durva beavatkozásai, valamint a fizika illetékes törvényei szerint kószál össze-vissza a pályán, egyebek között a magyar kapuba is többször betéved. Ezen a helyzeten sürgősen változtatni kell!

  Javaslatunk első pontja tehát: legyen a focilabda ezentúl kocka alakú!

  Második javaslatunk tehát: a játék minden fázisában a csapatkapitányok (esetleg a csapatokat szponzoráló cégek, minisztériumok, nemzetközi mérkőzés esetében a jelenlévő államfők vagy kormányképviselők) által végzett kockadobás döntse el, hogy a labda a pálya melyik részére, és melyik játékos birtokába kerüljön.

  Tudjuk persze, hogy a folytonos játéktér pozícióit diszkrét értékű kockadobásokkal nem lehet kódolni. E probléma megoldására vonatkozik harmadik javaslatunk: A labdarúgó pályát (a sakktáblához hasonlóan) kis négyzetekre kell osztani. A korábban említett kockadobások e négyzetek hosszanti és keresztirányú helyzetét határozzák meg.

  Fenti három javaslatunk megvalósítása lehetővé teszi, hogy a hosszú ideje hullámvölgyben levő magyar labdarúgás fejlesztését két tradicionális magyar sikersportág: a sakk és a kockaforgatás hagyományaihoz, anyagi és személyi bázisához kapcsoljuk hozzá. Szemernyit sem kételkedünk abban, hogy a bűvös kocka nemzetközi sikerétől felvillanyozódott magyar sportolók az új szabályok bevezetését követően hamarosan megtalálják annak a módját, hogy a kockadobások mindig a magyaroknak kedvezőbb eredményhez vezessenek. (Ebben segíthet neki a magyar ipar is: nemzeti motívumokkal díszített, 7-től 12-ig számozott speciális magyar kockák gyártásával.)

  (A teljes anyag itt található meg.)


  Odüsszeusz és a lefedettség

  És hogy a rózsásujjú hajnal kél ki a ködből,
  Ébred Ulisszész, Láertész fia, nyitja szemét már.
  Jó dominó-kártyáját kézbe vevé mosolyogva,
  PIN-kódját beüté, Telemakhosz évei számát.
  Mert az a gondolat ébreszté fel ily kora órán,
  Hogy SMS-t küldjön haza, kelteni Pénelopéját,
  Vagy üzenetben mondja el őneki sorsa folyását.
  Sorbavevé, amit őneki el kell mondani gyorsan,
  Hogy ne legyen sok a földközi-tengeri távoli percdíj.
  Így szól: szép szeretőm, pirosajkú Pénelopém, te!
  Csalfa beszédnek csukd be füled, hiszen érkezem én már!
  Várj rám ott a hegyen, hol a büszke adótorony áll fönn,
  Fél kézzel mobilod lengesd, ha a bárka befut majd.
  Akkor a kérők szerteszaladnak, hisz helyi díjas
  Bók sosem ér föl azzal, amit küld néked Ulisszész!
  Így fejezé be szép szavait Láertiadészünk,
  És boldog, hogy a mondandóját jól kitalálta.
  Már beüté számát pirosajkú Pénelopénak,
  Jaj, de a tenger, ím, híján van a tér erejének!
  Forgatja, de minek: csupa szürke, sötét a kijelző!
  Nem száll gyors üzenet haza már, sebesebben a szélnél,
  Nem vár fönn a hegyen pirosajkú Pénelopé sem.
  Kérőkkel múlatja magát, akik új zeneszignált
  Töltenek őneki, kis telefonjára le a netről.
  Jaj, hova mész most, Láertész fia, bamba Ulisszész?
  Ámde azért mégsem kell úgy sajnálni a fickót:
  Hajnal hűs szele újra dagasztja a büszke vitorlát,
  Várja Kalüpszó, új ISDN-vonalával.

  (További fényképek az ókori görögökről itt találhatók.)

  A Nagy Ewing sejtés kvantumlogikai bizonyítása

  (Nagy Ewing sejtés): Minden Walkerhez létezik texasi kopó úgy, hogy ha Don Fermion nem haladja meg a José Bosondo-szintet, akkor nulla annak a valószínűsége, hogy van olyan apa, aki apja a gyerekének.

  A jelen cikkben bemutatott bizonyítás az egyforma aurájú (ún. izaura-) homogén sorozatokra vonatkozó Casimir-lemmára támaszkodik:

  Minden szappanoperához található egy vele izomorf, diszkrét idejű, végtelen állapotú sztochasztikus sorozat (Walkov-lánc), amely monoton típusú (unalmas), irreducibilis (minden állapotából, minden állapota elérhető (vagyis: tetszőleges mennyiségű rész átugorható úgy, hogy az információvesztés egy tetszőleges epszilon(>0) alatt maradjon)), pozitív visszatérő (a részekben történő cselekmény-ismétlődések valószínűsége konvergál 1-hez). Ez a tulajdonság abból következik, hogy a szappanoperákban előforduló cselekményelemek (pl. gyilkosság, sértődés, összeesküvés, új, rokonsági viszony kiderülése, házasság) száma véges.

  (A bizonyítás további, kissé technikai jellegű részét az értő és érdeklődő olvasó itt találhatja meg.)


  Az Északi Déli-sark felfedezése

  Mint közismert, az először Prof Maurice Yokay: Egészen az Északi sarkig című művében publikált, majd A. G. Roller által újból felfedezett „egy lépést délnek – egy lépést keletnek – egy lépést délnek” algoritmus fixpontját nevezzük Északi sarknak. Amundsen figyelmét Testgyakorló Körünk tagja, D. Cselik hívta fel arra, hogy az algoritmus iterálása elvezetheti az expedíciót a sarkra (arra nem tért ki, hogy melyikre). A mellékelt képen látható, amint az expedíció kilenc év folyamatos iterálás után 1911. decemberében megérkezik a Déli sarkra. Amundsen kissé fáradtan dokumentálja az eseményt, D. Cselik örül a sikernek, az expedíció harmadik (szintén az AggTELEk Testgyakorló Körhöz tartozó) tagja, G. Haydu pedig éppen gitárját csomagolja ki a ládából.

  Körözés

  A MaCIA és az InTELEpol keresi dr. TELEvízió Medve, közismert alvilági nevén Tévémaci ismeretlen állampolgárságú és nemű színesszőrű egyént
 • nyilvános zuhanyozással elkövetett közszeméremsértés.
 • közterületen történő köpködés,
 • egy kakukk személyes szabadságának korlátozása,
 • a fiatalkorú P. János folytatólagosan elkövetett megrontása és szexuális zaklatása,
 • a TV nevű, igen veszélyes kábítószerrel való többrendbeli visszaélés bűntettei miatt.
  Nevezett huzamosabb ideje ismeretlen helyen tartózkodik, munkakörét jelenleg K. Ibrahim barlang-közeli vállalkozó tölti be. Aki a kép alapján felismeri, kérjük forduljon a legközelebbi rendőrkapitánysághoz.

  (A TV-macit igencsak kompromittáló hangfelvétel itt található meg (mp3).) • << Hivatalos Tor-túra honlap